top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBenjamin Dalle

Vlaanderen investeert in digitale make-over Muntpunt in Brussel

De Vlaamse Regering trekt in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht bijna 380.000 euro uit om Muntpunt een digitale make-over te geven. Drie grote projecten moeten er voor zorgen dat zowel publiek als partners het Muntpuntgebouw nog meer en beter kunnen gebruiken. Meest ingrijpende verandering is de creatie van een Doe- en Maakplek, die een prominente plaats krijgt in het gebouw met o.a. een Medialab, een Atelier en creatieve co-workingspaces. “Met deze grote investering willen we ervoor zorgen dat Muntpunt de komende jaren de digitale kloof bij de Brusselaars kan helpen wegwerken. De coronacrisis heeft aangetoond dat veel burgers nog onvoldoende vertrouwd zijn met de nieuwste technologie, dit initiatief moet bijdragen aan meer e-inclusie,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.De Vlaamse Regering zet het licht op groen voor extra investeringen in Muntpunt. Het is de eerste concrete realisatie van de 10 miljoen euro die specifiek voor Brussel werd uitgetrokken binnen het Economisch en Maatschappelijke Relanceplan Vlaamse Veerkracht. Bijna 380.000 euro wordt vrijgemaakt voor drie projecten in Muntpunt.

Doe- en Maakplek biedt creatieve ruimte én uitrusting


In de nieuwe Doe- en Maakplek kunnen creatieve Brusselaars, innovatieve hobbyisten en vindingrijke doe-het-zelvers zich helemaal uitleven, analoog of digitaal. Verschillende tools - hardware, software en freeware – worden samengebracht in meerdere creatieve ruimtes, open voor iedereen: publiek en partnerorganisaties.


Zo zullen er in de ruimte “Medialab” acht iMac’s en PC’s staan, volledig uitgerust met professionele software zoals o.a. Adobe Creative Cloud en AutoCAD. Het Atelier wordt dan weer een inspirerende plek waar je kan deelnemen aan bijvoorbeeld workshops of digitale bootcamps, maar waar je ook zelf aan de slag kan gaan met al het beschikbare maak- en knutselmateriaal.


Muntpunt wil hiermee uitrusting waar vaak een stevig prijskaartje aanhangt toegankelijk maken voor iedereen. Daarnaast gaat het ook om een creatieve ruimte creëren waar makers elkaar kunnen ontmoeten, om raad kunnen vragen, ideeën uitwisselen en samenwerken.Vernieuwing computerzaal


De studiezaal, waar bibliotheekleden gebruik kunnen maken van computers en printers, is al jarenlang een drukbezochte plek in Muntpunt. Tijdens de coronapandemie werd de studiezaal zelfs een onmisbare plek voor wie thuis niet over een computer beschikt, om toch ook digitaal verbonden te blijven. Na 7 jaar intensief gebruik krijgt de IT-uitrusting nu een stevige update: alle computers en hun software worden vernieuwd.


Live streaming vanuit alle Muntpuntzalen


Tot slot krijgen alle zalen in het Muntpuntgebouw een vernieuwde audio- en video-uitrusting. Die moet het onder andere mogelijk maken om activiteiten die in Muntpunt plaatsvinden te live streamen.


“Tijdens de coronacrisis schakelden we redelijk snel om naar online activiteiten. Dat bracht ook voordelen met zich mee. Heel wat deelnemers gaven aan dat ze blij waren met de gewonnen verplaatsingstijd. Maar we merkten vooral dat we een breder publiek konden bereiken, geografisch gezien. Daarom willen we ook na corona inzetten op het live streamen van activiteiten. Zo kunnen ook mensen die niet vlakbij wonen, of die een drukke agenda hebben, blijven deelnemen aan onze activiteiten,” klinkt het bij Muntpunt.


“Muntpunt speelt een centrale rol voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het spreekt voor zich dat Muntpunt dan ook een belangrijke rol opneemt in de relancestrategie van de Vlaamse Regering. Deze digitale make-over moet ervoor zorgen dat Muntpunt mee evolueert met de meest recente technologie, en deze ook beschikbaar stelt voor alle Brusselaars. De coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk technologie in ons leven is geworden, ook na de pandemie moeten we hier blijven op inzetten,” aldus Benjamin Dalle.

Comments


bottom of page