top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBenjamin Dalle

Samen werken we aan een sterker Brussel

2022 beloofde na enkele moeilijke coronajaren een jaar van herstel te worden. Echter, op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Tussen Brussel en de Oekraïense hoofdstad Kiev ligt amper 2.000 kilometer. Ook in Brussel krijgen we af te rekenen met een ongeziene inflatie en energiecrisis. Vandaag is het des te meer nodig om samen te werken voor een sterker Brussel. Dat doet Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, door verder te bouwen aan vier pijlers:1. Een sterke samenwerking met de VGC


Een constructieve relatie tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie is cruciaal. Kernwoorden zijn hier respect en vertrouwen. Ik voorzie in 2023 meer dan 31 miljoen euro voor de VGC. Naast financiële ondersteuning ben ik ervan overtuigd dat we nauw moeten blijven samenwerken, elkaar moeten blijven zien en praten met elkaar.2. De verdere uitbouw van een kwalitatief netwerk van Vlaamse Gemeenschapsvoorzieningen


Ik blijf meer dan ooit investeren in een goede dienstverlening en infrastructuur ten dienste van de (Nederlandstalige) Brusselaars en de vele bezoekers van onze hoofdstad. De ‘N’ is een kwaliteitslabel dat ik samen met de Vlaamse Regering verder uitbouw. Via het Vlaams Brusselfonds stel ik 1,5 miljoen euro extra ter beschikking voor infrastructuurplannen van ons Vlaams-Brussels middenveld. Het overzicht van de tot op heden gesubsidieerde projecten lees je hier.


Tien structurele beleidspartners geven mee vorm aan het reguliere Vlaamse gemeenschapsbeleid in de hoofdstad. Zij weerspiegelen de grote domeinen van de gemeenschapsmateries, namelijk zorg (welzijn, gezondheid en gezin), onderwijs, cultuur, jeugd, sport, media en vorming. De impact van de prijsstijgingen, in het bijzonder de energiekosten, is groot. Ik voorzie dan ook een tegemoetkoming van 545.000 euro in de stijgende energiekosten van deze partnerorganisaties.


Ik investeer niet enkel in partnerorganisaties, maar ook in hoofdstedelijke initiatieven en projecten die het stedelijke weefsel en de banden tussen Brussel en Vlaanderen versterken. De subsidielijn ‘Polsslag Brussel’ omvat drie inhoudelijke projectcategorieën: projecten, impulstrajecten en evenementen. Ik voorzie voor 2023 een budget van 2.000.000 euro. Zo kan ik onder meer het enige tijdelijke openluchtzwembad FLOW ondersteunen, de werking van jongerenorganisatie Capital, De Molenbeek Rebels Basketball of de debat- en spreekvaardigheidsateliers voor jongeren van Debateville.


Als Vlaams minister bevoegd voor Brussel behoort het tot mijn kerntaken om onze hoofdstad en haar troeven verder uit te dragen. Muntpunt, BRUZZ, Brik, BRIO en Brukselbinnenstebuiten spelen daarbij een uitgelezen rol. Wetenschappelijke informatie, hard nieuws, laagdrempelige informatie, studentencommunicatie en reële kennismakingsprojecten via stadsverkenningen gaan daarbij hand in hand. Met de aanwerving van een deeltijdse onderzoeksmedewerker binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur zal er vanaf 2023 een betere ontsluiting van wetenschappelijke data over Brussel zijn.3. De positie van het Nederlands


Het belang van het Nederlands in een meertalige hoofdstedelijke context staat als een paal boven water. Het Huis van het Nederlands Brussel blijft hier de spilfiguur. In 2023 zullen we dankzij het onderzoek naar Brusselse taalleerders een eerste zicht krijgen op de succes- en remmende factoren van de mensen die Nederlands willen leren. Brukselbinnenstebuiten pakt uit met een aanbod voor cursisten Nederlands. Er werden drie interactieve tours door de stad ontwikkeld met telkens een ander taalniveau. In 2022 startte het Huis voor Gezondheid met de ontwikkeling van een cursus Empathisch Nederlands voor zorgverleners; in 2023 vindt de eerste cursus plaats. Met de Taalwetwijzer blijf ik oog hebben voor de correcte naleving van de taalwetgeving. Daarbij focus ik in 2023 op de versterking van toegankelijke opleidingen en vormingen gegeven door de Taalwetwijzer.4. Een coherent en geëngageerd beleid voor onze hoofdstad gedragen door de hele Vlaamse Regering


Ten slotte blijf ik een actieve en intermediaire rol spelen bij het Brusselbeleid en de aandacht voor onze hoofdstad van de andere Vlaamse (gemeenschaps)ministers. In het kader van de Brusselnorm screen ik bijkomend waar nodig ook ministeriële besluiten, investeringen, projectoproepen en ander beleidsvoorbereidend werk. De administratie en mijn kabinet zijn daar letterlijk dag in dag uit mee bezig.


Ik wil meer bruggen slaan naar de andere regeringen en besturen die in Brussel bevoegd zijn. Het nieuwe samenwerkingsakkoord dat de versterkte ambitie van zowel de Vlaamse als Brusselse regering vertaalt om te zorgen voor de competentieversterking van Brusselse werkzoekenden en voor een grotere mobiliteit van Brusselse werkzoekenden richting Vlaanderen, kwam geen moment te vroeg. Zorgen voor meer samenwerking tussen VDAB en Actiris is voordelig voor zowel Brussel als Vlaanderen. Enkel door samen te werken laten we Brussel groeien.


Lees de volledige beleids- en begrotingstoelichting van Brussel voor 2023 hier.

תגובות


bottom of page