top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Debaets wil privé-detectives inzetten tegen sociale huurders met een eigendom

Bruzz


In het Brusselse parlement pleitte parlementslid Bianca Debaets (cd&v) vrijdag voor strengere controles op sociale huurders van wie een vermoeden bestaat dat ze vastgoed bezitten. Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) wijst erop dat bij de hernieuwing van wachtlijsten voor een sociale woning al 500 kandidaat huurders geschrapt werden. Maar dat is volgens Debaets naast de kwestie. Samen met Mathias Vanden Borre kijkt ze naar Vlaanderen als voorbeeld.

Debaets vroeg Ben Hamou tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement naar de controles op het bezit van buitenlandse eigendommen door sociale huurders naar aanleiding van berichten dat in Vlaanderen de helft van de onderzochte sociale huurders tegen de lamp liepen. Ben Hamou verduidelijkte dat Brussel niet op Vlaanderen gewacht heeft. De Brusselse regelgeving bepaalt dat een kandidaat-huurder van een sociale woning, of een lid van zijn gezin, geen onroerend goed mag bezitten in volle eigendom, erfpacht of vruchtgebruik, zowel als woning of voor beroepsdoeleinden. Indien dat wel het geval is, wordt de huuraanvraag nietig verklaard of de huurovereenkomst ontbonden.

De staatssecretaris wees er bovendien op dat de Openbare Verhuursmaatschappijen (OVM's) toegang hebben tot de gegevens van de FOD Financiën. "Bij de vernieuwing van de dossiers op de wachtlijsten (voor een sociale woning) werden overigens 500 kandidaat-huurders geschrapt omdat ze eigenaar waren", voegde ze eraan toe. Het ging zowel om eigendommen in België als in het buitenland.

Fraude Voor Debaets is het antwoord van Ben Hamou echter naast de kwestie. “Het gaat hier niet om de wachtlijsten, maar om de huurcontracten”, klinkt het. In 2022 zijn er in Brussel, maar 2 huurcontracten verbroken op 40.000 sociale huurders. Dat toont aan dat hier amper controle op is.”

Debaets pleit er dan ook voor dat de controles in het Brussels Gewest versterkt zouden worden - zoals in Vlaanderen. In maart 2021 sloot de Vlaamse overheid een raamovereenkomst af met private onderzoeksbureaus, om controles uit te voeren naar sociale huurders van wie een vermoeden bestond dat ze een eigendom bezitten in het buitenland.

“Dat heeft succes blijkt nu”, aldus Debaets. “Wie sociaal huurt, mag geen onroerend goed bezitten, niet in het binnenland, maar ook niet in het buitenland. Alleen kan je dat niet zomaar via de fiscus nagaan. Toch is het belangrijk om hier streng in te zijn, want dit is fraude zonder meer en op dit moment heeft Brussel er het raden naar bij hoeveel mensen een buitenlandse eigendom zou worden aangetroffen.”
Comments


bottom of page