top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Resolutie ‘zorg op maat voor senioren’ met ruime meerderheid goedgekeurd door Raad VGC


Initiatiefneemster Brigitte Grouwels: “Deze tekst meenemen bij regeringsonderhandelingen”

Op voorstel van raadslid Brigitte Grouwels (CD&V) heeft de Raad van de VGC zich vandaag met ruime meerderheid akkoord verklaard over een resolutietekst met betrekking tot zorg op maat voor Brusselse senioren met een migratieachtergrond. Naast alle meerderheidspartijen ondersteunde ook oppositiepartij Groen deze tekst. “Deze problematiek zal veel aandacht behoeven in de komende regeerperiode. Elke senior, van eender welke afkomst, heeft recht op zorg op maat. Cultureel-sensitieve zorg dient daarbij de norm te worden. Ik reken er dan ook op dat alle politieke fracties dit document meenemen bij komende regeringsonderhandelingen.”

Deze resolutietekst over de zorg van senioren met een migratieachtergrond kwam tot stand na veel opzoekwerk en talloze gesprekken met diverse betrokkenen. Dit maandenlange voorbereidende werk gebeurde door Brigitte Grouwels en haar medewerkers.

Forse stijging

“Het vertrekpunt van deze resolutietekst was de vaststelling dat het aantal Brusselse senioren met een migratie-achtergrond aan het stijgen is, veel meer uitgesproken dan in Vlaanderen en Wallonië. Ook blijkt er binnen deze groep van senioren een grote diversiteit te bestaan.”

Op basis van haar ontmoetingen en gesprekken met zorgverleners en senioren trok Brigitte Grouwels een aantal conclusies. “Fundamenteel verschillen senioren met een migratieachtergrond niet van andere senioren. Elke senior wil zo lang mogelijk in zijn thuisomgeving blijven. Allen willen ze tot de laatste dag zoveel mogelijk autonomie en inspraak”, aldus Grouwels.

Cultuur-sensitieve zorg

Met deze resolutie wil Brigitte Grouwels zorg op maat geven aan elke Brusselse senior, los van zijn of haar afkomst. “Zorg moet steeds cultuursensitief zijn, dit moet eigenlijk de norm zijn”, stelt ze. “Dit vergt inspanningen van zowel de zorgverlener als de senior. Zo moet de talenkennis van de zorgverleners gestimuleerd worden. Maar ook de Brusselse senioren zelf moeten beter beseffen dat ze in een multiculturele samenleving leven.”

Brigitte Grouwels: “Kortom, zorg op maat vergt inspanningen van alle betrokkenen. Dit geldt zowel voor zorgverleners met een migratie-achtergrond ten aanzien van een Vlaams-Brusselse senior als voor zorgverlener met Belgische roots ten aanzien van een senior met een migratieachtergrond als voor een zorgverlener met een migratie-achtergrond ten aanzien van een senior met een andere migratie-achtergrond. Een goede wederzijdse communicatie zal leiden tot een betere zorgverlening.”

Brigitte Grouwels rekent erop dat de conclusies van deze resolutietekst worden meegenomen in de volgende regeerperiode.

Perscontact :

Philippe Vanstapel

Parlementair medewerker Brigitte Grouwels

pvanstapel@bruparl.irisnet.be - 02/213.71.59


bottom of page