top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverBianca Debaets

Senator Brigitte Grouwels: "Artificiële intelligentie moet veel hoger op de politieke agenda st


"De digitale omwenteling biedt een pak mogelijkheden, maar confronteert ons ook met een reeks dwingende uitdagingen op juridisch, ethisch en democratisch vlak. Deze mogelijkheden, maar ook de uitdagingen van artificiële intelligentie, moeten veel hoger op de politieke agenda komen. Ook moet er veel meer worden samengewerkt tussen de beleidsniveaus, binnen ons land, maar ook en vooral op het Europese niveau. Een van de belangrijkste aandachtspunten betreft levenslang leren. Met de digitale omwenteling wordt levenslang leren het nieuwe normaal.” Dat besluit Senator Brigitte Grouwels (CD&V), een van de rapporteurs van dit informatieverslag over de impact, de kansen, de mogelijkheden en de risico's van de digitale slimme samenleving. In de plenaire zitting van vandaag, vrijdag 29 maart, keurde de Senaat dit informatieverslag (referentie: nr. 6-413/1) goed.

"Met dit informatierapport onderzoeken we op welke manier de Federale Staat, de deelstaten, de burgers, de bedrijven en de academische wereld het potentieel van de digitale samenleving nog beter kunnen benutten", aldus Senator Brigitte Grouwels. “Deze digitale omwenteling biedt enorm veel kansen, maar roept tegelijkertijd ook een pak fundamentele vragen op."

Uitdagingen

Deze digitale omwenteling dwingt de diverse beleidsniveaus om te zoeken naar antwoorden op een hele reeks uitdagingen, waaronder:

- De juridische uitdaging: welk regelgevend kader stellen wij op het vlak van aansprakelijkheid en financiering op?

- De ethische uitdaging: welke maatschappij willen wij? Op basis van welke waarden? Welke ethische keuzes moeten wij maken en waarom?

- De democratische uitdaging: hoe zorgen wij ervoor dat de burgers voldoende weten wat er achter de technologieën, slimme systemen en algoritmen zit en welke invloed ze uitoefenen op de mens?

- De uitdagingen voor de arbeidsmarkt, de fiscaliteit en op het vlak van onderwijs en vorming.

Aanbevelingen

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, formuleert het zopas goedgekeurde informatieverslag in totaal 92 aanbevelingen. Een overzicht van de belangrijkste aanbevelingen:

- Levenslang leren: De digitalisering zal het onderwijs dwingen om eindelijk de stap te zetten naar levenslang leren. Er moet over gewaakt worden dat naast de grote bedrijven ook de KMO’s voldoende bijscholingskansen aan hun personeel kunnen geven. Zowel de overheid als het bedrijfsleven dienen dit ter harte te nemen. Levenslang leren moet dus een universeel recht worden.

- Hard én soft skills versterken: Werkzoekenden moeten opnieuw werk kunnen vinden via beroepsopleidingen van korte duur naar doelberoepen die erkend zijn op de arbeidsmarkt (de zogenaamde hard skills). Al deze technische beroepsopleidingen moeten gepaard gaan met het aanleren en versterken van soft skills en eventuele andere vaardigheden.

- Inter-federale Raad artificiële intelligentie: Wat betreft artificiële intelligentie (AI) moeten we, naast de vele kansen en nieuwe mogelijkheden, ook waakzaam zijn voor de mogelijke risico’s. Om de impact en de mogelijkheden van artificiële intelligentie voor onze samenleving en onze economie permanent te analyseren en te stimuleren, wordt de oprichting aanbevolen van een inter-federale Raad inzake artificiële intelligentie (met vertegenwoordiging van de federale overheid, deelstaten, het bedrijfsleven en de academische wereld). Binnen deze Raad dient ook een Ethisch Comité te worden opgericht.

- Betere bescherming van data: Er is nood aan een betere versleuteling van onze data en een betere bescherming van onze persoonsgegevens.

- Nationale veiligheid: Ook met het oog op onze nationale veiligheidsstrategie, moet onze cyberveiligheid versterkt worden. Dit houdt een versterking in van de cybersecurity bij de militaire diensten, de politiediensten en de inlichtingendiensten. Gespecialiseerde profielen met de juiste kwalificaties zijn hiervoor nodig.

- Meer Europese samenwerking: Op Europees niveau moet een slimme regulering worden uitgewerkt inzake cyberveiligheid. Deze regelgeving heeft betrekking op de netwerk- en infrastructuurbeveiliging en reikt eveneens een kader aan dat aangepast is aan het ‘internet der dingen’.

- Onderzoek en ontwikkeling: Een bijzondere aandachtspunt blijft ‘Onderzoek en Ontwikkeling’. Ons land staat sterk in bepaalde niches, zoals inzake gezondheidszorg. Robots zijn er vandaag al goed ingeburgerd. Ons land moet deze koppositie behouden en nog verder versterken, bijvoorbeeld door verder in te zetten op onderzoek en ontwikkeling.

Senator Brigitte Grouwels: "Een van de belangrijkste besluiten die ik uit dit verslag trek, is dat veel meer samenwerking nodig is. Het gaat dan om samenwerking binnen ons land (federale overheid, deelstaten, burgers en bedrijven), maar ook en vooral samenwerking op het Europese niveau. Deze samenwerking vormt een absolute must om nog beter de kansen te benutten die de digitale samenleving ons biedt.”

Perscontact :

Philippe Vanstapel Parlementair medewerker Brigitte Grouwels pvanstapel@bruparl.irisnet.be - 02/213.71.59

bottom of page