top of page
Zoeken
  • Steven Vanackere

Steven Vanackere: "Senaat pleit voor grotere financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingsl


Senator Vanackere zet met zijn commissie ‘Transversale aangelegenheden – gewestbevoegdheden’ consequent in op thema’s waarin de Senaat zoden aan de dijk kan zetten. Een eigen bankrekening voor alle vrouwen, ook (en vooral) deze in ontwikkelingslanden leek belangrijk genoeg om daar met een resolutie aandacht voor te vragen aan de verschillende regeringen in ons land.

Een kwart van de wereldbevolking heeft momenteel nog geen toegang tot bankfaciliteiten. Nochtans is dit een cruciale factor in de strijd tegen armoede. Er is een direct verband tussen financiële uitsluiting en armoede. Het hoeft geen betoog dat het hier voor het merendeel over vrouwen gaat. In vele ontwikkelingslanden zijn er immers nog wettelijke hindernissen voor vrouwen wat betreft het beheer van een bankrekening.

Zelf kunnen beschikken over een bankrekening verhoogt voor vrouwen hun bestedingsautonomie. Ze krijgen de sleutel in handen om een groter deel van het inkomen te spenderen aan voedsel, opvoeding en andere basisbehoeften.

In zijn periode als buitenlandminister kon Steven Vanackere dikwijls vaststellen dat – als vrouwen in ontwikkelingslanden het budget zelf beheren – de gezinsuitgaven sterker op gezondheid en onderwijs voor de kinderen worden gericht.

Toegang tot financiële diensten geeft vrouwen ook de kans om een grotere economische rol te spelen middels het opbouwen van een eigen vermogen. Wat de globale ontwikkeling van een land of een regio ten goede komt.

De Senaat vraagt daarom aan onze regeringen om in hun buitenlands beleid en in de ontwikkelingssamenwerking projecten te ondersteunen die vrouwen in ontwikkelingslanden concrete toegang verlenen tot een eigen bankrekening en daartoe ook te werken aan het opruimen van wettelijke en reglementaire hindernissen.

bottom of page