top of page
Zoeken
  • Brigitte Grouwels

Brigitte Grouwels: "Zware discussies gehad met toenmalige leiding van Samusocial"


Brigitte Grouwels getuigt in parlementaire onderzoekscommissie

"In de voorbije legislatuur had ik als GGC-Collegelid vaak zware discussies met de toenmalige leiding van de Samusocial over het beheer van de daklozenorganisatie en meer bepaald over de doelmatige aanwending van subsidies. Deze moeilijke discussies stopten trouwens toen eind 2013 een nieuwe 2-koppige directie bij Samusocial aantrad. Deze nieuwe directie had een totaal andere leiderschapsstijl en toonde veel meer openheid. Daardoor ontstond een veel betere samenwerking met de kabinetten en met de andere organisaties uit de daklozensector." Dat liet Brigitte Grouwels begin september weten in de parlementaire onderzoekscommissie naar de (wan)praktijken bij daklozenorganisatie Samusocial.

Samen met collega Evelyne Huytebroeck was Brigitte Grouwels tussen 2009 en 2014 bevoegd voor ‘Bijstand aan Personen’ binnen het GGC-College. Deze bevoegdheid houdt ook in dat ze verantwoordelijk was voor de daklozenopvang en voor de organisatie van de Winteropvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze opvang wordt georganiseerd door de Samusocial.

"Ondanks de moeilijke budgettaire context heb ik samen met collega Huytebroeck veel inspanningen geleverd voor de organisatie van de Brusselse Winteropvang", zo liet Brigitte Grouwels weten. "We hebben steeds extra middelen gezocht (en gevonden) om het hoofd te bieden aan het groeiende aantal dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarbij konden we steevast rekenen op een pak gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers van daklozenorganisaties, die schitterend werk leverden."

Samenwerking

Brigitte Grouwels erkent dat het soms moeilijk samenwerken was met Pascale Peraita, toenmalig directrice van de Samusocial, en met Yvan Mayeur, toenmalig voorzitter van de Samusocial. "Ik heb met hen zware discussies gehad over het beheer van de vzw Samusocial en over de doelmatige aanwending van de GGC-subsidies. Als subsidiërende overheid kregen we amper inzage in de werking van deze vzw. De daklozenorganisatie verschool zich achter haar statuut van private vzw. Nochtans waren er op mijn kabinet toen al ernstige twijfels over ingediende hoge facturen voor telefoononkosten, teambuilding-activiteiten in het buitenland, het aantal personeelsleden in het kader van de Winteropvang, enzovoort."

Deze moeilijke discussies met de leiding van de Samusocial zouden stoppen toen eind 2013 een nieuwe 2-koppige directie het roer overnam bij de vzw. "Ze hanteerden een totaal andere leiderschapsstijl en toonden veel meer openheid”, getuigde Brigitte Grouwels.

Initiatieven

Tot slot liet Brigitte Grouwels verstaan dat ze in de voorbije regeerperiode al een heleboel initiatieven nam om de organisatie van de Winteropvang te verbeteren:

  • Vanaf 2011 werd gestart met het opmaken van een jaarlijkse conventie tussen GGC en Samusocial. Deze conventie regelt de organisatie van de Winteropvang. Deze conventies werden in de daaropvolgende jaren steeds verfijnd en uitgebreid.

  • Op aandringen van Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck werd in 2013 overgegaan tot een financiële inspectie naar de geldstromen van de Samusocial door de Inspectie Financiën van de GGC.

  • Een aantal conclusies van het rapport van de Inspectie Financiën werd onmiddellijk in de praktijk gebracht, zoals:

  • De invoering van een analytische boekhouding door de Samusocial.

  • Het opstellen van een limitatieve lijst over zaken die in aanmerking komen voor subsidiëring. Dit moest moeilijke discussies achteraf tussen GGC en Samusocial vermijden.

  • Een vlottere communicatie met de Samusocial over het verloop van de Winteropvang. De GGC-kabinetten kregen vanaf eind 2013 bijvoorbeeld een dagelijks overzicht van het aantal daklozen dat door de Samusocial werd opgevangen.

  • Het respecteren van de wetgeving op overheidsopdrachten bij het uitschrijven van openbare aanbestedingen door Samusocial.

bottom of page